Zondagse dienst

Zondagochtend om 10.00 uur bent u hartelijk welkom om met ons onze God en Vader en zijn Zoon Jezus Christus te eren. Dit doen we door middel van liederen en gebeden. Om elkaar te bemoedigen in het geloof lezen we Bijbelgedeelten of vertellen we een gebeurtenis uit ons leven waarin we Gods bemoeienis met ons leven ervaren.

In de regel vieren we elke zondag het Avondmaal. Met het Avondmaal denken we eraan dat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis, dat Hij is opgestaan uit de dood én dat we Hem eens zullen ontmoeten! Elke zondag is er ook een preek aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel.

Er is meestal geen vooraf opgesteld programma. Iedereen is uitgenodigd een lied op te geven, een gebed uit te spreken of een gedachte of ervaring uit zijn leven te delen. De enige voorwaarde is dat anderen erdoor worden opgebouwd en God ermee wordt groot gemaakt. Wie de preek verzorgt is wel vooraf afgesproken. In de regel hebben we de laatste zondag van de maand een gastspreker.

Wil je een keer komen kijken? Je bent van harte welkom! De aanwezigheid van kleine kinderen en baby's is geen enkel bezwaar. Tijdens de preek is er kindercrèche.
De koster zal je vragen of je ook met ons het Avondmaal wilt vieren. De voorwaarde is dat je gelooft in Christus Jezus als je Heiland en Verlosser. Uiteraard ben je dat niet verplicht.

De dienst is om ongeveer 12.00 uur afgelopen. Daarna drinken we samen koffie en is er ruimte om elkaar te spreken.

Agenda

DatumTijdActiviteitBijbelgedeelte
22 december 201900:00 uurRoné Albers
29 december 201900:00 uurWim Boon
22 december 2019
Roné Albers
10:00 uur

29 december 2019
Wim Boon
10:00 uur

TOON ALLES »