Wie zijn wij?

Wij voelen ons met alle christenen verbonden. Dat wil niet zeggen dat we als christenen allemaal hetzelfde denken en doen. We noemen hier een aantal kenmerken waarmee wij ons soms onderscheiden van andere christenen. We willen wel graag dat je beseft dat deze verschillen niet het belangrijkst zijn; Jezus Christus heeft zelf duidelijk aangegeven dat Hij wil dat zijn volgelingen één zijn.

Klein en informeel

Onze gemeente is klein van omvang (ca. 80 personen). Daardoor is er een informele sfeer en veel persoonlijke aandacht voor elkaar.

Diensten

Wij hebben geen vaste voorganger of predikant. Iedere zondag hebben wij een eredienst met avondmaalsviering. Daarbij is er voor iedereen gelegenheid om aan onze dienst deel te nemen. Dit kan door een lied op te geven, een gebed uit te spreken of door te delen wat je met God hebt beleefd. Uiteraard moet dit opbouwend zijn (I Kor. 14:26). Wij hebben een aantal eigen sprekers en één keer per maand komt er een gastspreker (vanuit verschillenden kerken, protestant of evangelisch). Naast de samenkomst op zondag hebben wij door de week Bijbelkringen (huisgroepen) en jeugdclubs.

Avondmaal

Gasten worden op hun getuigenis dat zij geloven dat Jezus Christus voor hun zonden is gestorven, uitgenodigd om mee te doen aan het Avondmaal. De dienstdoende koster zal gasten dus vragen of zij christen zijn en zo ja, of men mee wil doen aan het Avondmaal. Wij vieren in de regel elke zondag Avondmaal, zoals dat in het Nieuwe Testament en de oude kerk de gewoonte was. Het Avondmaal betekent voor ons dat wij het sterven van onze Here Jezus Christus gedenken en zijn dood verkondigen (I Kor. 11:23 – 26). Het ziet vooruit naar onze vereniging met Hem in het koninkrijk van God (Luk. 22:18) en het drukt onze onderlinge verbondenheid uit (I Kor. 10:17).

Doop

Wij dopen christenen door onderdompeling, op grond van hun persoonlijk getuigenis van het geloof in de Here Jezus. We stellen deze vorm van doop echter niet als voorwaarde voor deelname aan het Avondmaal en/of uitoefening van geestelijke gaven. Wij geloven echter wel dat wie zich bekeert en gelooft dat door Jezus zijn of haar zonden vergeven zijn, zich mag laten dopen in de naam van Jezus Christus (Hand. 2:38).

Gaven

Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor het uitoefenen van gaven die de Here Jezus geeft aan alle gelovigen. Deze gaven dienen onder leiding van de Heilige Geest tot opbouw en groei van de gemeente van Christus (Efez. 4:7, 11-16).

Spontaniteit

Wij beperken ons in regelgeving en organisatie. Wel hebben wij een beginselverklaring (pdf), zodat helder is hoe wij de Bijbel op een aantal belangrijke punten lezen. Wij hebben geen vaste liturgie voor wat betreft de inrichting en het verloop van de samenkomsten. We laten graag ruimte voor spontaniteit onder leiding van de Heilige Geest.

We hebben een aantal teams die verschillende onderdelen van ons gemeenteleven organiseren en een team van oudsten voor de overkoepelende leiding.
22 december 2019
Roné Albers
10:00 uur

29 december 2019
Wim Boon
10:00 uur

TOON ALLES »