Bijbelstudie

Wij hebben drie kringen die om de week bij elkaar komen om te bidden en een stuk uit de Bijbel te bespreken. Gebed vinden we heel belangrijk om samen onze zorgen bij de Here te brengen, maar ook om Hem te danken voor alle zegeningen. Aan de hand van een Bijbelgedeelte willen we groeien in de kennis en liefde voor onze God en Vader en willen we praktische lessen trekken voor het dagelijkse leven. De kring heeft ook als doel om goed contact met elkaar te houden, met elkaar te spreken over dingen die ons elke dag bezighouden.

Heb je interesse om met andere christenen te bidden en na te denken over een stuk uit de Bijbel? Bel Jan Lemkes (0182-579279), Willem-Henk Streekstra (0182-519498) of mail naar info@delevendesteen.nl.
22 december 2019
Roné Albers
10:00 uur

29 december 2019
Wim Boon
10:00 uur

TOON ALLES »